Dinsdag 7 juli 2020, commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Justitie en Veiligheid (J&V), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 12:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: dit is een FYSIEKE vergadering; er is géén mogelijkheid via Teams aan de vergadering deel te nemen)

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen