Dinsdag 8 september 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
33845, AD

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake de kabinetsappreciatie op de afsprakenlijst van het IPKO; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

Bespreking verslag schriftelijk overleg n.a.v. IPKO-afsprakenlijst januari 2020 te Curacao

3.
35.300 IV / CXIX, M

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake de Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

Bespreking tweede voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid (sociaal minimum) Caribisch Nederland

4.
35474, D en F

Brief van de staatssecretaris van BZK over de tweede tranche liquiditeitssteun Sint Maarten - deelbetaling loonsubsidie; Brief van de staatssecretaris van BZK inzake invulling voorwaarden tweede tranche liquiditeitssteun door Curaçao en Sint Maarten; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bespreking brieven voortgangsinformatie tweede tranche liquiditeitssteun Caribische Landen van het Koninkrijk

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen