Dinsdag 22 september 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 18 september jl. van de griffier heeft ontvangen

2.
COSAC-Voorzittersconferentie

Terugkoppeling en Questionnaire

Bespreking

3.
Evaluatie van de Benelux Unie-samenwerking 2013-2019

Bespreking van de brieven van 9 juli en 15 september 2020 van de minister van Buitenlandse Zaken inzake aanbieding en appreciatie van de evaluatie

4.
Kamerbrief inzake afronding AO EU-Informatievoorziening

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake afschrift afronding AO EU-Informatievoorziening 15 januari 2020; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

6.
Rondvraag