Dinsdag 29 september 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35570

Voorbereiding van de Algemene Financiële Beschouwingen

Vaststelling van een inbrengdatum

9.
COM(2020)337 en COM(2020)590

Ontwerpverordening tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft de vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta’s van derde landen en de aanwijzing van vervangingsbenchmarks voor bepaalde benchmarks die worden uitgefaseerd en Actieplan om de kapitaalmarktenunie (KMU) in de Europese Unie in de komende jaren impulsen te geven

10.
21501-07, CD, CE, CF en CG

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober 2020; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 11 en 12 september 2020; Brief van de minister van Financiën inzake stukken die voorliggen op de informele Ecofinraad van 11 en 12 september 2020; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12 september 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen