Dinsdag 13 oktober 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiƫn (FIN)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 9 oktober jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
Kabinetsappreciatie compromisvoorstel MFK-rechtsstaatverordening

Bespreking

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen