Dinsdag 13 oktober 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 9 oktober jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35354

Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen

Nadere procedure

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen