Dinsdag 17 november 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 18:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen