Dinsdag 1 december 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 27 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35474, I

Brief van de staatssecretaris van BZK over het akkoord tussen Aruba en Nederland over de derde tranche liquiditeitssteun 2020; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bespreking

4.
34269, A

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake afwijken van begrotingsnormen door Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen