Dinsdag 8 december 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 4 december jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35570 IV, A

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake Onderzoek loonruimte minimumloon Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

Bespreking brief van de staatssecretaris van SZW van 27 november 2020 inzake Onderzoek loonruimte minimumloon Caribisch Nederland

3.
IPKO-Presidiumoverleg

Terugkoppeling door commissievoorzitter

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen