Dinsdag 26 januari 2021, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32317, LV

brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 28-29 januari 2021

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen