Dinsdag 2 februari 2021, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:45 uur

Agenda


Korte aantekeningen