Vrijdag 12 februari 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.
NB: dit is géén teamsvergadering, maar een e-mailprocedure om eindverslag uit te brengen

2.
35722

Voortduringswet artikel 8 Wbbbg, tijdelijke avondklok

e-mailprocedure


Korte aantekeningen