Dinsdag 23 februari 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

2.
Vaststellen agenda

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen