Dinsdag 9 maart 2021, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 18:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
EU-mededeling: Een Unie van gelijkheid: strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen