Dinsdag 13 april 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen