Dinsdag 13 april 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Introductie nieuwe commissievoorzitter

2.
Vaststellen agenda

3.
35628

Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

Nadere procedure

4.
35352

Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Nadere procedure

5.
Gesprekken met de Onderwijsraad

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen