Dinsdag 20 april 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35074, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de hoofdlijnen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen; Wet arbeidsmarkt in balans

Inbreng voor schriftelijk overleg

4.
Rondvraag