Dinsdag 11 mei 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
COM(2021)120

Mededeling van de Europese commissie over een nieuwe strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie

Bespreking

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen