Dinsdag 15 juni 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35572, W

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoeringstoets met betrekking tot de aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

Bespreking

5.
35572, U

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer; Belastingplan 2021

Bespreking brief van de staatssecretaris van Financiën van 23 april 2021 over fiscale moties en toezeggingen

6.
Nabespreking (besloten) gesprek met de Algemene Rekenkamer inzake Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

7.
21.501-07 EK, CY

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 21 en 22 mei 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

8.
21.501-07, CZ

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen