Dinsdag 6 juli 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.35570 IV / 34269, T

Brief van de staatssecretaris van BZK over ACS Uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en Uitvoeringsagenda's Aruba en Sint Maarten over het derde kwartaal 2021; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht CuraƧao en Sint Maarten

Bespreking brief van de staatssecretaris BZK over ACS Uitvoeringsrapportage tweede kwartaal en Uitvoeringsagenda's Aruba en Sint Maarten over het derde kwartaal 2021

5.Rondvraag


Korte aantekeningen