Dinsdag 28 september 2021, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Fit for 55-pakket

Procedure

3.Rondvraag


Korte aantekeningen