Verslag van de vergadering van de commissie voor Europese Zaken (EUZA) op 12 oktober 2021Mondeling overleg

Datum: 12 oktober 2021
Aanvang: 14.15 uur
Sluiting: 15.15 uur
Locatie: commissiekamer 1


Sprekers


Woordelijk verslag