Dinsdag 12 oktober 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Inloop

2.
Opening (14.15 uur)

3.
Uitvoering Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35403, G)

Toelichting door de Minister van Buitenlandse Zaken (14.15-14.25 uur)


4.
Eerste vragen- en antwoordenronde (14.25-14.50 uur)


5.
Tweede vragen- en antwoordenronde (14.50-15.15 uur)


6.
Sluiting