Dinsdag 12 oktober 2021, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Mondeling overleg met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de milieueffectrapportage (mer)

2.
Opening door de voorzitter

3.
Voorstelronde / kennismaking met de minister


4.
Mondeling overleg over de milieueffectrapportage (mer)5.
Afsluiting