Dinsdag 12 oktober 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 09:00 uur

Agenda

1.Inloop

Van 8.45 - 9.00 uur

2.Opening openbare deskundigenbijeenkomst kunstmatige intelligentie / AI (deel 2)

AI: proportionaliteitstoetsing - betere wettelijke verankering AI-systemen

4.Pauze

van 10.00 - 10.15 uur (ten behoeve van verplaatsing bijeenkomst naar Teams-setting)

6.Einde

11.15 uur