Dinsdag 9 november 2021, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Fit for 55-pakket

Procedure

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen