Dinsdag 23 november 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:25 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

2.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van BZK (voor zover het IWO-toezeggingen betreft)

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Bespreking

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen