Dinsdag 23 november 2021, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Inhoudelijk kennismakingsgesprek met de Raad voor Cultuur

Bespreking vorm (fysiek of digitaal)

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen