Dinsdag 30 november 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
35925 VII / 35925 IV, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Bespreking reactie toezeggingenrappel BZK

3.
35925 IV, D

Brief van de staatssecretaris van SZW en de minister voor BVOM over de voortgang van het programma BES(t) 4 kids: goede en betaalbare kinderopvang in Caribisch Nederland; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Bespreking

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen