Dinsdag 7 december 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Informeel gesprek met de rapporteurs van de Tweede Kamer inzake Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer