Dinsdag 14 december 2021, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda


Korte aantekeningen