Dinsdag 21 december 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.E210027

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het Strategisch prognoseverslag 2021; EU-voorstel: Strategisch prognoseverslag 2021

Bespreking van de brief van 16 december 2021 inzake reactie op vragen n.a.v. Kabinetsappreciatie Strategisch Prognoseverslag 2021

5.Conferentie over de Toekomst van Europa

Bespreking

6.COSAC Voorzitters, 13-14 januari 2021

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

7.PACE Standing Committee, 25-26 november 2021

Mondelinge terugkoppeling door de PACE-delegatieleider

8.Plenaire zitting Beneluxparlement, 10 en 11 december 2021

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleider

10.Rondvraag


Korte aantekeningen