Dinsdag 21 december 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.COM(2021)890 en COM(2021)891

Voorstel voor een Verordening voor het aanpakken van instrumentaliseringssituaties op het gebied van migratie en asiel en voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 voor een Uniecode betreffende de regels voor het grensoverschrijdend verkeer van personen

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen