Dinsdag 21 december 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Conceptrapport en conceptbrief van de werkgroep zelfevaluatie

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen