Dinsdag 18 januari 2022, commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Najaarspakket Europees Semester

Brief van de minister van EZK en de minister van Financiën inzake kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2022; Europees Semester 2022

Bespreking

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen