Dinsdag 22 februari 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:05 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS - vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissies BDO+I&A/JBZ

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

3.Inventarisatie onderwerpen kennismakingsgesprekken

Bespreking


Korte aantekeningen