Dinsdag 8 maart 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Kennismakingsgesprek met minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Spreker

Liesje Schreinemacher, Minister voor BHO


2.Opening door de voorzitter

3.Inleiding door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

4.Vragen en antwoorden

5.Afsluiting