Verslag van de vergadering van de commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op 8 maart 2022Regulier

Datum: 8 maart 2022
Aanvang: 15.15 uur
Sluiting: 15.30 uur
Locatie: commissiekamer 1
Voorzitter: Klip-Martin
Griffier: Van Dooren

Van deze vergadering is geen videoregistratie.


Besluitpunten