Dinsdag 15 maart 2022, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: FYSIEKE VERGADERING)

2.23.987 EK, U

Brief van de minister van BuZa inzake Kabinetsreactie speciaal verslag Europese Rekenkamer over EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie

Bespreking

3.35.966 EK, B

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het Strategisch Prognoseverslag 2021 van de Europese Commissie; EU-voorstel: Strategisch prognoseverslag 2021

Bespreking

5.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad van 10 en 11 maart 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag Raad Algemene Zaken van 22 februari 2022; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 3 en 4 maart 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


Korte aantekeningen