Dinsdag 15 maart 2022, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.32317, MV

Brief van de minister en de staatssecretaris van J&V inzake verslag ingelaste JBZ-Raad van 27 februari 2022; JBZ-Raad

Bespreking

3.32317, MW

Brief van de staatssecretaris van J&V inzake bespreking van Richtlijn Tijdelijke Bescherming en Asiel- en Migratiepact tijdens de JBZ-Raad van 3-4 maart 2022; JBZ-Raad

Bespreking van het uitvoeringsbesluit voor de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en van de voortgang op het Europees migratie- en asielpact

4.34931 Interparlementaire controlegroep Europol (JPSG)

Mondelinge terugkoppeling van de tiende (digitale) bijeenkomst JPSG Europol 28 februari 2022

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen