Verslag van de vergadering van de commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) op 22 maart 2022Regulier

Datum: 22 maart 2022
Aanvang: 18.05 uur
Sluiting: 18.25 uur
Locatie: commissiekamer 1
Voorzitter: De Boer
Griffier: Van Dooren

 


Besluitpunten