Dinsdag 22 maart 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 18:05 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35526 / 25295, DW (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO en EZK/LNV)

Brief van de minister van VWS van 15 maart 2022 ter aanbieding van een afschrift van de stand van zakenbrief covid-19

Bespreking stand van zakenbrief covid-194.Mededelingen en informatie

5.Rondvraag


Korte aantekeningen