Dinsdag 12 april 2022, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Sociaal Klimaatfonds

Brief van de Europese Commissie van 16 maart 2022 (35912, D)

Inbreng nader schriftelijk overleg inzake Sociaal Klimaatfonds

5.Rondvraag


Korte aantekeningen