Dinsdag 12 april 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Nabespreking gesprek Algemene Rekenkamer inzake peer review en financiële auditfunctie Rijk

3.35704 / 35468, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de stand van zaken gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag in het buitenland; Wet hardheidsaanpassing Awir

Bespreking

4.35420 / 31066, BW

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over het geleidelijk hervatten van de invordering bij toeslagen; Belastingdienst

Bespreking

7.21501-07 Ecofinraad

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 14 en 15 maart 2022; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 4 en 5 april 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen