Verslag van de vergadering van de commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V) op 12 april 2022Regulier

Datum: 12 april 2022
Aanvang: 16.15 uur
Sluiting: 16.20 uur
Locatie: commissiekamer 1
Voorzitter: Faber-Van de Klashorst
Griffier: Van Dooren


Sprekers

Nog niet beschikbaar.


Besluitpunten