Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 april 2022
1. 32317, MU en 32317, MX

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 3-4 maart 2022; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-Raad van 3-4 maart 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten het verslag (32317, MX) en de geannoteerde agenda (32317, MU) van de informele JBZ-Raad van 3-4 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren