Dinsdag 12 april 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Financiën (FIN), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.CXLVIII

Rapport werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire (2003-2019)

Bespreking wijze van behandeling van het rapport en de aanbiedingsbrief met aanbevelingen

3.Rondvraag


Korte aantekeningen