Dinsdag 12 april 2022, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Voorbereiding mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK d.d. 19 april 2022

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen