Dinsdag 19 april 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35925 V, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

Bespreking

5.22112, IS

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Bespreking

6.Werkbezoek aan Koninklijke Marine en Netherlands Special Operations Command

Inventarisatie deelname

7.Ontvangst Kamervoorzitters President van Bosnië en Herzegovina

8.Terugkoppeling OVSE PA bureaumeeting

10.Rondvraag


Korte aantekeningen