Dinsdag 10 mei 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering BDO+I&A/JBZ

2.35925 XVII, I

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022

Bespreking

3.35925 X, D

Brief van de minister van Defensie over beroep op artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet ten behoeve van het versneld aanvullen van inzetvoorraden munitie; Begrotingsstaten Defensie 2022

Bespreking

4.Terugkoppeling ICM Corporate responsibility for serious human rights abuses in third countries

5.22112, IS

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake BNC-fiche over het voorstel voor een Richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen